فصل تالاب در رادیو سبزکاران

فصل تالاب در رادیو سبزکاران
داستان فعالیت داوطلبانه در تالاب

فصل تالاب از رادیو سبزکاران

كنوانسيون تالاب‌ها و زيستگاه‌هاي آبي با اهميت بين المللي در 2 فوريه 1971 در شهر رامسر ايران با امضای 18 كشور مورد موافقت اوليه قرار گرفت، در حال حاضر به تالاب‌هایی که ارزش بین‌المللی دارند و در لیست تالاب‌های کنوانسیون قرار دارند «رامسر سایت» میگوییم.

در این پادکست درباره رامسر سایت‌های  ایرانی و کشورهای اطراف صحبت می‌کنیم، به این شکل که هر پادکست اول به معرفی آن تالاب میپردازد، سپسس 3 نفر از افراد فعال حوزه‌ی آن تالاب از تجربیات خود میگویند و قصه‌ی فعالیت داوطلبانه خود در تالاب را برای ما بازگو می‌کنند.

این پادکست به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می‌شود.

با جست‌وجوی واژه‌ی Sabzkaran radio  در اپلیکیشن های پادکست به ما گوش کنید.

 

اهداف کلان ما در پروژه‌ی فصل تالاب از رادیو سبزکاران

ترویج استفاده خردمندانه از تالاب با توجه به اثرگذاران واثر پذیران اصلی تالاب‌ها برای توسعه پایدار

شنیده‌شدن افراد فعال حوزه تالاب و تجربه‌های کاری ایشان

ایجاد ارتباطات واقعی افراد فعال حوزه تالاب

افزایش دغدغه‌‌ی افراد جامعه درباره تالاب

 

 

لینک دسترسی به پادکست در کست باکس

لینک دسترسی به پادکست در شنوتو