دو سالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی حلقه اتصال افراد و نتیجه تعامل آگاهانه آن‌ها در قالب نهادها، تشکل‌های داوطلب و خمیر مایه تغییرات اساسی جامعه در دنیای کنونی است. در طی سال‌های فعالیتش در اجتماع و در بین جامعه بویژه جامعه محلی دریافتیم که با کمبود شدید سرمایه اجتماعی روبرو هستیم. از این رو تصمیم گرفتیم این مهم را از طریق عکس به تصور بکشیم. از دوستان عکاس‌مان کمک گرفتیم و چون این مفهوم جدیدی بود که پیش از آن در کشور شناخته شده نبود با دعوت از کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان و از طریق انتشار بروشور و نشریه و انتشار اطلاعات در فضای مجازی و در سال‌های بعد با راه‌اندازی سایت و برگزاری نمایشگاه عکس در نقاط مختلف استان و کشور تلاش کردیم مفهوم سرمایه اجتماعی را ابتدا در بین جامعه عکاسان و حامیان مالی و معنوی پروژه و سپس در بین عموم افراد جامعه به زبانی ساده انتقال دهیم.

دو سالانه عکس سرمایه اجتماعی از سال 91 توسط سبزکاران در سطح ملی با عنوان اولین جشنواره عکس سرمایه اجتماعی در منطقه هیرکانی شروع شد. این برنامه با هدف آشنایی مردم ایران با مفهوم عمیق سرمایه اجتماعی در سطح ملی برگزار شد که در آن 108  شرکت­‌کننده با مجموع 669 عکس از سراسر کشور حضور داشتند. دو سالانه عکس در چهار دوره که هر دوره به نقش سرمایه اجتماعی در بخشی از فرهنگ و شبکه پیچیده اجتماعی کشور می‌پرداخت برگزار شد در چهارمین دو سالانه  در سال 98 از 28 استان کشور تعداد 3877 عکس ارسال شد که با توجه به همه‌گیری کویید 19 اختتامیه در اسفند ماه برگزار نشد اما جوایز برندگان داده شد. از خروجی این جشنواره انتشار 3 جلد کتاب عکس سرمایه اجتماعی در سه دوره برگزاری بود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت و صفحه اجتماعی دوسالانه مراجعه کنید:

www.scf.pics

Instagram: @socialcapital_ax

جهت ارتباط با دبیرخانه‌ی دوسالانه با شماره 09111345741 افشین میرزایی تماس بگیرید.