روز جهانی تالاب‌ها 2024

روز جهانی تالاب‌ها 2024

روز جهانی تالاب‌ها هر سال در 2 فوریه جشن گرفته می‌شود. این روز مصادف با تاریخ تصویب کنوانسیون تالاب‌ها در 2 فوریه 1971 در شهر رامسر ایران در سواحل دریای خزر است.

کمیته دائمی کنوانسیون موضوعات روز جهانی تالاب‌ها را به شرح زیر تصویب کرده است:

 2022: اقدام تالاب‌ها برای مردم و طبیعت،
 2023: احیای تالاب
 2024: تالاب‌ها و رفاه انسان