دردسرهای مهاجرت

دردسرهای مهاجرت

دردسرهای مهاجرت

پرندگان یکی از جانداران تالابی که بواسطه خوراک و زیبایی همواره قاچاق و شکار می‌شوند، بازی دردسرهای مهاجرت با هدف آشنایی کودکان با مهاجرت پرندگان، نقش محیط‌بان و گونه های حیات وحش طراحی شد، کودکان خود نقش مهره‌های بازی هستند و نقش‌های پرندگان، محیط‌بان یا شکارچی برگزینند.

این یک بازی رقابتی است که همه تلاش می‌کنند نقش خود را به بهترین نحوه انجام دهند و در نهایت با کمک تسهیلگر بازی  گفتگویی درباره تجربه خود داشته باشند و نقش خود را در حفاظت از تالاب و پرندگان خواهند داشت.

این بازی هم به صورت مسقل هم بازی جانبی فن آموز مدرسه تالاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.