فن‌آموزهای آموزشی

فن‌آموزهای آموزشی

فن‌آموزهای آموزشی

فن‌آموزهای سازه‌های مهندسی هستند که می‌توانند به‌ اندازه زمین بسکتابل باشند در این سازه‌ها از متریال بنر یا پارچه، فلز برای داربست‌ها و پلاستیک برای پایدارسازی مورد استفاده قرار گرفته است. دیواره‌های داخلی فن آموزتصاویری آموزشی از موضوعات محیط زیستی دارند که به هم دیگر مربوط هستند یعنی از ابتدای ورد به فن‌آموز تا هنگام خروج تصاویر یک داستان مشترکی را روایت می‌کنند.

در داخل فن‌آموز ایستگاه‌های عملی برای لمس برخی مفاهیم آموزشی نیز وجود دارد و مخاطبین کودک و نوجوان پس از خروج از فن‌آموز بازی‌هایی که در راستای همان مفاهیم تهیه شدند را انجام می‌دهند و مخاطبین بزرگسال با مفاهیم رد دست آشنا شده و در قسمت ارایه راهکار مشارکت می‌کنند.

برای عبور از فن آموز حتما باید راهنمای گذر (تسهیلگر آموزشی) همراه گروه مخاطبین باشند.

سبزکاران تا کنوم چهار فن آموز بازیافت، تالاب، دریا و آب را طراحی، تدوین و ساخته است.