گلاب و خزر مریضن

گلاب و خزر مریضن

این کتاب یکی دیگر از عنوان‌های مجموعه کتاب‌های "کودکان حق دارند"، است. مجموعه کتاب‌های کودکان حق دارند با هدف آموزش و آگاهی‌رسانی به کودکان برای سنین الف و ب طراحی شده است.
در این عنوان با موضوع آلودگی‌های دریای خزر آشنا می‌شوید.
شاعر این عنوان نوشین نقوی است.