ماموریت / چشم انداز / میثاق اخلاقی

ماموریت / چشم انداز / میثاق اخلاقی

ماموریت

سبزکاران تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با احترام به انسان و جایگاه طبیعت با هدف نهادینه‌کردن فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی و پایداری توسعه با کمک دانش و تجربه بومی، کار مشارکتی، توان‌افزایی و توانمندسازی جامعه‌ی محلی با مسؤولیت‌پذیری گروهی، پذیرش تنوع و تکثر تلاش می‌کند.

 

چشم‌انداز

آینده‌ای پایدار در سرزمینی توسعه یافته

 

میثاق اخلاقی سبزکاران

-   عشق به همه مخلوقات

-     احترام به محیط‌‍‌­زیست به عنوان مادر بشریت

-     احترام به فرهنگ و اعتقادات مردم

-     احترام به دانش و تجربه بومی جامعه

-     تعهد به فعالیت­‌های مشارکتی و داوطلبانه و ترویج آن در جامعه

-     تعهد به عدالت و برابری جنسی و ترویج آن در جامعه

-    تعهد به شفافیت، پاسخگویی و صداقت

-    تعهد به مسئولیت­‌پذیری، وحدت و همکاری

-    پذیرش تکثر، تنوع، خلاقیت و شایسته ­سالاری

-    پایبندی به مفاهیم توسعه پایدار در تمام فعالیت‌­ها و نهادینه کردن آن در جامعه

-    پرهیز از ورود به دسته­‌بندی­‌های سیاسی

-    پرهیز از هر نوع تضاد منافع حرفه­‌ای یا شخصی رقابت‌جویانه با سبزکاران