کارگاه‌های آموزشی

با توجه به علاقمندی سبزکاران به مبحث آموزش و پررنگ بودن آن در بیانیه‌ی سازمانی، کارگاه‌های آموزشی عضو مستمری در برنامه‌ریزی سالانه سبزکاران هستند و به دو بخش داخلی ویژه‌ی اعضا و بیرونی ویژه پروژه‌ها برای جامعه هدف تقسیم‌بندی می‌شود.

اهداف توان‌افزایی، افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی در تاکتیک آموزش متمرکز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد یعنی آموزش در کارگاه صرفا آموزش برای افزایش اطلاعات در آن حوزه نیست بلکه افزایش توانایی‌هایی مثل بیان نظرات، گفتگو کردن، اعتراض و مطالبه‌گری و گسترش ظرفیت تفکر انتقادی، تیم‌سازی و ... نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

در کارگاه‌های آموزشی هم تسهیلگر توانمند می‌شود و هم شرکت کنند در واقع تلاش بر این است که معنای واقعی workshop اجرا شود به همین دلیل کار عملی و گروهی در اولویت کارگاه‌های آموزشی قرار دارد.