ششمین و هفتمین نشست مدیریت سبزخانه

نشست آموزشی مدیریت سبز خانه و سرمایه اجتماعی توسط موسسه سبزکاران در سرای محله حمیدیان انجام شد....

سلسه نشستهای آموزشی محله حمیدیان که مدتی است به همت حضور بانوان این محله و توسط مرکز بهداشت شهرستان رشت که به نام سرای محله سلامت نامگذاری شده توسط موسسه سبزکاران برگزار می شود.
ششمین نشست مدیریت سبزخانه باعنوان پس انداز سبز در تاریخ 4/مرداد در سرای محله حمیدیان با حضور جمعی از بانوان محله برگزار گردید.
عطیه صافدل آموزشگر این جلسه گفت: دراین برنامه موضوعاتی مانند مصرف کننده سبز, چرایی حمایت از کسب و کارهای کوچک و محلی, رد پای اکولوژیک و رد دست گفته شده است.
همچنین درمورد استفاده ظروف یکبار مصرف در محرم و تاثیر آنها برهزینها و مشارکتهای مردمی صحبت شد

در روز دوشنبه 11مرداد هفتمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی سرای محله حمیدیان باحضور جمعی از بانوان برگزار شد.
آموزشگر این برنامه صافدل میگوید:
در این روز به بیان موضوعاتی چون تعریف سرمایه اجتماعی, انواع و نمونه های سرمایه اجتماعی و ضرورت سرمایه اجتماعی اشاره شد
درآخر خانمها اقداماتی که برای باز نگهداشتن تهیه امکانات سرای محله خود انجام دادند را گفتند.

برچسب ها : سبزکارن مدیریت سبزخانه

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است