جشنواره دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی سومین دوره

در صورت موفق نشدن در ارسال آثار توسط فرم زیر لطفا آثار خود را به ایمیل akssarmayeejtemai@gmail.com ارسال کنید

حداکثر حجم مجاز برای هر تصویر ارسالی یک مگابایت می باشدمشخصات فردی:
تصاویر در بخش عمومی:
عکس های بخش ویژه:
متن تصویر را در کادر پایین وارد نمایید.